Styret 2022 i Birkenes IL – skiskyttergruppa

  

Leder: Trude Kolstad Skretteberg
Tlf: 975 89 755
trudekolstadlie@gmail.com
Nestleder
Håkon I. Aanesen
Tlf: 990 80 908
hiaa@post.com

Kasserer
Per Olav StavelinTlf: 48 22 00 59per.olav@stavelin.net 

Sportslig leder / Styremedlem: Nils Erik Haabesland Tlf: 99 58 06 91 nils.erik.haabesland@gmail.com 
Styremedlem: Trygve Torkildsen Tlf: 97 05 98 75 trygve@dyreparken.no 
Varamedlem:


Varamedlem:
Birkeland: 23.08.2022

Trude